Ерата на наблюдението на земята чрез сателити започва в края на 50-те години на миналия век. Технологията е военна, а достъпът до снимки е силно ограничен. През последните 15 години секторът се развива много динамично.

Днес, благодарение на иновации в сферата на дигиталните технологии и сателитите на Европейската Космическа Агенция, и българските фермери вече наблюдават нивите си от разстояние.

Кои са най-разпространените приложения на сателитните снимки в земеделието?

  • Дистанционно наблюдение на растежа на растенията
  • Измерване на нивата на вегетация и откриване на силни и слаби зони в парцелите
  • Анализ на влагата
  • Ранно разкриване на болести и вредители

Какво е необходимо на фермера, за да започне да ползва сателитни снимки?

Снимките са достъпни чрез онлайн приложение. Необходими са единствено компютър и достъп до интернет.

Как работи технологията?

Сателитите са оборудвани със сензори, които улавят както видимата светлина, така и невидими за човешкото око части от електромагнитния спектър. Снимките се обработват чрез алгоритми, от които най-разпространеният е Нормализирания Разликов Вегетационен Индекс ( NDVI ).

Резултатът е сателитна снимка, която показва разлики в нивата на вегетация на растенията и позволява следенето на развитието им в почти реално време.

Agrohelper Application Satellite Image Agriculture

Земеделските производители имат достъп до нови снимки на всеки 5 - 10 дни, както и до архив от 2017 година до днес.

За какви култури могат да се използват сателитните снимки?

Технологията би могла да се използва за всички растения, тъй като измерва разлики в нивата на вегетация. Алгоритмите работят най-добре при култури с гъста и плътна растителна покривка (например, при зърнено-житните култури).

За стопанства от какви мащаби е приложима технологията?

Мониторингът е най-ефективен при блокове от 100 декара и нагоре.

Какви са ползите и възвръщаемостта на инвестицията?

Инвестицията е ниска (20 евро/месец). Най-простата сметка, която земеделският производител би могъл да направи е свързана с разходите за гориво при обход и наземно наблюдение на посевите. Системата позволява да се оптимизират броя и обхвата на посещенията на място. Цената на достъпа за един месец е равна на около 20 литра гориво. Като се има предвид, че превозните средства, с които производителите обикалят нивите не харчат малко, инвестицията се възвръща бързо. По-интересният момент идва, тогава когато данните от системата се използват за прилагане на торове и пестициди с променлива норма - така нареченото прецизно земеделие.

Според доклад на Американското правителство, при използване на сателитни снимки и торене с променлива норма, добивите могат да се увеличат с 10% на всеки 5 декара.

Не на последно място, технологията би могла да помогне на фермерите и при инвестиции в земя. Земеделският производител може да провери състоянието и обработките на земята в архива от снимки от 2017 насам, да изчисли размера на слабите места в тях и да направи един по-точен план за бъдещите приходи от нивата.

В заключение, можем да обобщим, че ползите от сателитните снимки в земеделието са:

  • Определяне на точните координати на зоните, в които растенията изпитват стрес
  • Оптимизиране на времето и ресурсите посветени на обходни дейности и наблюдение
  • Увеличаване на добивите и спестяване на разходи, чрез третиране на зони с различна продуктивност с променлива норма на торове и пестициди
  • Навременно откриване и локализиране на зони засегнати от болести и вредители
Mihail Marinov

Mihail Marinov, co-founder at Agrohelper